AĞ ÜRÜNLERİ

Son yıllardaki teknolojik gelişmeler sonucunda, sistemler arasında yüksek hızlı veri iletişimi yapabilmek için gerekli ağ çözümleri önemli yol katetmiş ve belirli bir olgunluk seviyesine ulaşmıştır.

Yerel alan ve geniş alan ağlarının oluşturulması, birbirine bağlanması ve haberleşmesi mümkün olmaktadır. İnternet'le ilgili gelişmeler sayesinde tüm dünya büyük bir ağ yapısı haline dönüşmüştür.

 • Kablolu Ağ Sistemi

  Sistemi oluşturan donanım ve yazılım bileşenlerinin, birbiriyle uyum halinde, planlandıkları sınırlar içinde çalıştığını izlemek ve bu bilgiler ışığında sistemi yönetmek / yönlendirmek temel hedeftir.

 • Kablosuz Ağ Sistemi

  Kablosuz ağ yapısı, konrol ünitesi, erişim noktası, yönlendirci, köprü, vb. sistemlerden oluşmakta, bu ürünler aracılığıyla kullanıcılar, kablolu ağlarla bağlantı kurabilmektedir.

 • SAN Anahtarı Sistemi

  SAN anahtar sistemi, sunucu, istemci ve siber güvenlik sistemlerinin kendi aralarındaki iletişim yapısına ek olarak, bu sistemlerin veri depolama sistemleriyle iletişim kurması için hizmet veren bir sistemdir.

 • IP Telefon Sistemi

  Mevcut yerel alan ya da geniş alan iletişim altyapılarını kullanılarak, iki yönlü ses ve görüntü iletişimini sağlayan, mevcut analog/sayısal telefon sistemleriyle de haberleşme için gerekli arayüzleri destekleyen bir sistem yapısıdır.

 • SDN Sistemi

  Yazılım tanımlı ağ yapısı, değişik marka-model ağ aktifleri ve sanallaştırma platformlarının birarada bulunduğu yapılarda, programlamaya ve esnekliğe dayalı iletişim yapılarının oluşturulmasını amaçlamaktadır / hedeflemektedir.

 • F/O Kablolama Sistemi

  Yüksek hız, güvenli iletişim ve binalar arası bağlantı düşünüldüğünde ilk akla gelen fiber optik kablolama sistemleridir. Sistemi bina içi/dışı, kısa/uzun mesafe çok damarlı fiber kablo, terminasyon kutusu, pigtail konnektör, konnektör bağlantı birimi, fiber ara kablo, vb. bileşenler oluşturmaktadır.

 • UTP Kablolama Sistemi

  İşletim/Bakım kolaylığı, maliyet ve bina içi bağlantı düşünüldüğünde en uygun seçenek UTP kablolama sistemleridir. Sistemi farklı kategorilerde kablo, ek paneli, konnektör, bağlantı birimi, ara kablo, vb. bileşenler oluşturmaktadır.

 • Kabinet Sistemi

  Veri Merkezi içindeki sunucu, güvenlik cihazı, ağ anahtarı, SAN anahtarı ve kablolama bileşenlerinin birarada ve kolayca erişilebilir olmasını sağlayan kabinet sistemidir. Kabinet içinde, cihazlara elektrik sağlayan priz grupları ve kabloları izlemeyi / bulmayı sağlayan kablo düzenleyiciler de yer almaktadır.

 • Kablo Kanal Sistemi

  Tüm kablolaları uçlar arasında taşımaya dönük metal tava, PVC kanal / boru, vb. bileşenler mesafe, yükseklik gibi standartlara uygun biçimde konumlandırılmaktadır. Yapının işlevsel ve görsel açıdan doğru oluşturulması için, gerekli tüm orijinal birleştirme ve kapatma parçaları kullanılmaktadır.

 • Döşeme Sistemi

  Veri Merkezi'nin taban döşemesi gerkli antistatik kurallarını sağlayacak biçimde seçilmekte, acil durumlarda müdahaleye, içeride yapılacak yer değişikliklerine ve yangın korumasına sahip, modüler bir yapıda olmasına özen gösterilmektedir.

 • Tavan Sistemi

  Veri Merkezi'nin tavanı aydınlatma bileşenlerini ve gerekirse kablo kanallarını da içerecek biçimde yapılandırılmaktadır. Tavan içeriği planlanırken, kablo tavaları, havalandırma / soğutma kanallarını da kapsayacak biçimde hesap yapılmaktadır.

 • Ağ İzleme ve Yönetim Platformu

  Sistemi oluşturan aktif ve pasif bileşenlerinin, birbiriyle uyum halinde, kendilerinden beklenen performans kriterlerine uygun biçimde çalıştığını izlemek ve bu bilgiler ışığında sistemi yönetmek / yönlendirmek temel hedeftir.

BT: Bilişim Teknolojileri • VM: Veri Merkezi • AOM: Ağ Operasyon Merkezi • SG: Siber Güvenlik • SGOM: Siber Güvenlik Operasyon Merkezi

Copyright © 2017. Her hakkı saklıdır.