EĞİTİM

Kuruluşun SG / SGOM işletimi konularında yeterli farkındalık seviyesine ulaşmasını sağlamak amacıyla, çeşitli seviyelerdeki yönetici, kullanıcı ve teknik personele bilinçlendirme ve bilgilendirme eğitimleri verilmektedir.

 • SG Eğitimleri

  SG eğitimleri kapsamında, Temel Kavramlar, Veri Merkezi Güvenliği, Uç Nokta Güvenliği, Ağ Güvenliği, Veri Güvenliği, SG Yönetimi ve İzleme eğitimleri verilmektedir.

 • SOME Eğitimleri

  SOME eğitimleri kapsamında, özellikle Kuruluşların ihtiyaç duyduğu, Siber Olaylara Müdahale Ekibi Kurulum ve Yönetimi, Saldırı Teknikleri, Saldırı Tespit ve Kayıt Yönetimi, Merkezi Güvenlik İzleme ve Olay Yönetimi eğitimleri verilmektedir.

 • BGYS Eğitimleri

  BGYS eğitimleri kapsamında, Kuruluşun ISO 27001 BGYS uygulayabilmesi ve gerekli sertifikayı alabilmesi için gereken Temel Bilgiler, Dokümantasyon, Risk Değerlendirme ve Analizi, İç Denetim, Son Kullanıcı Farkındalığı, Baş Denetçilik ve Uygulama eğitimleri verilmektedir.

 • SG Ürün Eğitimleri

  SG ürün eğitimleri kapsamında, Kuruluşun sahip olduğu SG bileşenlerine (donanım, yazılım, vb.) ilişkin kavramsal ve teknik (kullanıcı, yönetici, ileri seviye, sorun belirleme / giderme) seviyedeki eğitimler verilmektedir.

BT: Bilişim Teknolojileri • VM: Veri Merkezi • AOM: Ağ Operasyon Merkezi • SG: Siber Güvenlik • SGOM: Siber Güvenlik Operasyon Merkezi

Copyright © 2017. Her hakkı saklıdır.