ALTYAPI SİSTEMLERİ

Veri Merkezi oluşturulabilmesi ve bu merkezin kendisinden beklenen işlevleri eksiksiz olarak yerine getirebilmesi için öncelikle, ihtiyaç duyulan altyapının oluşturulması gerekmektedir. Bunu sağlamak amacıyla, öncelikle insan sağlığını ve can güvenliğini ön planda tutan çok bileşenli bir yapı oluşturulmaktadır.

 • F/O Kablolama Sistemi

  Yüksek hız, güvenli iletişim ve binalar arası bağlantı düşünüldüğünde ilk akla gelen fiber optik kablolama sistemleridir. Sistemi bina içi/dışı, kısa/uzun mesafe çok damarlı fiber kablo, terminasyon kutusu, pigtail konnektör, konnektör bağlantı birimi, fiber ara kablo, vb. bileşenler oluşturmaktadır.

 • UTP Kablolama Sistemi

  İşletim/Bakım kolaylığı, maliyet ve bina içi bağlantı düşünüldüğünde en uygun seçenek UTP kablolama sistemleridir. Sistemi farklı kategorilerde kablo, ek paneli, konnektör, bağlantı birimi, ara kablo, vb. bileşenler oluşturmaktadır.

 • Elektrik Kablolama Sistemi

  Veri Merkezi içindeki elektrik altyapısı, sistemin en önemli bileşenidir. Bu amaçla, şebeke ve kgk için birbirinden bağımsız ve farklı fazlardan beslenen elektrik kablolama yapıları oluşturulmaktadır. Yapı içinde uygun noktalara, gerekli sigortaları ve güç dağıtım yapısını içeren dağıtım panoları yerleştirilmektedir.

 • Kabinet Sistemi

  Veri Merkezi içindeki sunucu, güvenlik cihazı, ağ anahtarı, SAN anahtarı ve kablolama bileşenlerinin birarada ve kolayca erişilebilir olmasını sağlayan kabinet sistemidir. Kabinet içinde, cihazlara elektrik sağlayan priz grupları ve kabloları izlemeyi / bulmayı sağlayan kablo düzenleyiciler de yer almaktadır.

 • Kablo Kanal Sistemi

  Tüm kablolaları uçlar arasında taşımaya dönük metal tava, PVC kanal / boru, vb. bileşenler mesafe, yükseklik gibi standartlara uygun biçimde konumlandırılmaktadır. Yapının işlevsel ve görsel açıdan doğru oluşturulması için, gerekli tüm orijinal birleştirme ve kapatma parçaları kullanılmaktadır.

 • Kesintisiz Elektrik Sistemi

  Gerekli kesintisiz elektrik yapısının oluşturulması için uygun kapasitede / özelliklerde kesintisiz güç kaynağı ve jeneratör sistemleri sağlanmaktadır.

 • Yangın Söndürme Sistemi

  Veri Merkezi fiziksel güvenliğinin sağlanması amacıyla, mevcut cihazların ve altyapı sistemlerinin yangına karşı korunmasını sağlayacak duman/sıcaklık algılama ve söndürme sistemleri oluşturulmaktadır.

 • İzleme ve Alarm Sistemi

  Veri Merkezi içinde yer alan bileşenleri bir bütün olarak korumak için, ısı, nem, enerji seviyesi ve hareket algılayıcıları yerleştirilmekte, bu kaynaklardan gelecek alarm bilgileri değişik yöntemlerle ilgili kişilere / sistemlere iletilmektedir.

 • Soğutma (Klima) Sistemi

  Veri Merkezi'nin büyüklüğü ve içerdiği bileşenlerin hassasiyeti dikkate alınarak, belli kapasite ve yedeklilik koşullarına uygun soğutma sistemi sağlanmaktadır. Ürün seçiminde, sistemin enerji kesintileri ve ani sıcaklık değişimlerinde otomatik tepkileri göz önünde bulundurulmaktadır.

 • Döşeme Sistemi

  Veri Merkezi'nin taban döşemesi gerkli antistatik kurallarını sağlayacak biçimde seçilmekte, acil durumlarda müdahaleye, içeride yapılacak yer değişikliklerine ve yangın korumasına sahip, modüler bir yapıda olmasına özen gösterilmektedir.

 • Tavan Sistemi

  Veri Merkezi'nin tavanı aydınlatma bileşenlerini ve gerekirse kablo kanallarını da içerecek biçimde yapılandırılmaktadır. Tavan içeriği planlanırken, kablo tavaları, havalandırma / soğutma kanallarını da kapsayacak biçimde hesap yapılmaktadır.

BT: Bilişim Teknolojileri • VM: Veri Merkezi • AOM: Ağ Operasyon Merkezi • SG: Siber Güvenlik • SGOM: Siber Güvenlik Operasyon Merkezi

Copyright © 2017. Her hakkı saklıdır.