ÇÖZÜMLER

Günümüzde dünya üzerindeki son teknolojik gelişmelere ayak uydurmak amacıyla, Bilişim Teknolojileri alanında gerekli her tür çözüm müşterilerimize sunulmaktadır.

Müşterilerimizin ihtiyaçları belirlenirken tamamen çözüm odaklı yaklaşımlar benimsenmekte, önerilen ürünlerin bütünlük ve uyum içinde çalışması hedeflenmektedir.

BT çözümlerimiz, Siber Güvenlik, Sistem ve Ağ konularını kapsamakta olup, bu konularda çok önemli çalışmalar yapılmış, çok sayıda Kamu ve Özel Sektör projeleri başarıyla tamamlanmıştır.

Kuruluşlara, geniş bir portföy ile uçtan-uca teknolojik çözümler sunulmaktadır.

BT: Bilişim Teknolojileri • VM: Veri Merkezi • AOM: Ağ Operasyon Merkezi • SG: Siber Güvenlik • SGOM: Siber Güvenlik Operasyon Merkezi

Copyright © 2017. Her hakkı saklıdır.